( آف آل ) چیست ؟

 

آف آل شیوه ای جدید جهت رساندن مستقیم محصولات ( کالا و خدمات ) تامین کننده به مشتری و در نهایت خرید بسیار ارزانتر آنها توسط مشتری است.

 

وب سایت آف آل سیستم تخفیف گروهی است که در سال 94 فعالیت خود را در تاریخ 1394/9/15 به صورت رسمی در این زمینه آغاز کرده است.

 

 

 

آف آل مجموعه ای از برنده هاست !

 

( مشتری + آف آل + تامین کننده )

 
Nitaran Web Design